Year 2020: The Year of Unstoppable Power from God

Year 2019 has come to end by December 31 which is falls on New Year’s Eve, Tuesday, but the blessings of God still unstoppable.

Since October 30, our radio station DWXI 1314 kHz AM has started their YouTube Live Streaming via Delta Broadcasting System Inc. YouTube channel, and all DWXI radio programs can be seen live on camera Mondays to Saturdays. Di ba unstoppable ang pagpapala?

As we look forward to the coming 2020, God gives us power unstoppable. And the Unstoppable Power of God can never broken by evil destruction for it is written, “Greater is He (Jesus) who is in me than he (Satan) who is in the world.”

Have a meaningful and blessed 2020 to all of us!

Kapahayagan TV Channel Proposed Programming Schedules

MONDAYS TO FRIDAYS

Katuwang Mornings:

5:00am – Kapahayagan Music Videos
6:00am – Angelus, The Lord’s Prayer, and Psalm 91
6:15am – AlmuSalita by Fr. Luciano Felloni
– RYflections
6:30am – Kapahayagan News sa Umaga
7:00am – Bangon na, Katuwang
8:00am – Katuwang Fun Machine Block
¤ Cedie, Ang Munting Prinsipe
¤ Trapp Family Singers
¤ Young Robin Hood
¤ The Legend of Snow White
10:00am – Mga Himala at Gintong Aral ni El Shaddai Classics
11:30am – #RexVlogs

Afternoon Shines:

12:00nn – Angelus, The Lord’s Prayer, and Psalm 91
12:15pm – Ask El Shaddai
1:00pm – Katuwang Movie Greats
3:00pm – The Hour of Prayer
4:00pm – Kapahayagan News Ngayon

Primetime Nights:

Mondays, Wednesdays, Thursdays, and Fridays

5:00pm – Primetime Specials
¤ Ang Pamilyang may K, OK
¤ LakBytes
¤ Katolikong Pinoy (Mon)
¤ Love at Work (Wed & Fri)
¤ Caritas at Work (Thurs)
¤ Magpas (Mon, Wed, and Thurs)
¤ Bishop’s Move (Fri)

Tuesdays

5:00pm – El Shaddai Live

Weeknights

9:00pm – El Shaddai Playback
11:00pm – Preaching the Living Word of the Lord
12:00mn – Angelus, The Lord’s Prayer, and Psalm 91
12:15am – SIGNING OFF

SATURDAYS

Katuwang Mornings:

5:00am – Kapahayagan Music Videos
6:00am – Angelus, The Lord’s Prayer, and Psalm 91
6:15am – El Shaddai Playback
7:30am – AlmuSalita by Fr. Luciano Felloni
7:40am – RYflections
8:00am – Katuwang Fun Machine Block
¤ Princess Sarah
¤ Twins of Destiny
9:00am – #TheWordIsAlive
10:00am – Rexterz Vlog
10:30am – Josh Vlog
11:00am – YES Saturday Jam

Afternoon Shines:

12:00nn – Angelus, The Lord’s Prayer, and Psalm 91
12:15pm – Ask El Shaddai
1:00pm – Shepherd’s Speak
1:30pm – #Blessings
2:30pm – Filipino Catholic Lives
3:00pm – Rexjonas Vlog
3:30pm – Kapahayagan News Ngayon Sabado

Primetime Nights:

4:30pm – El Shaddai Live
9:00pm – Eucharistia: Pananampalataya, Pag-aaral
10:00pm – Preaching the Living Word of the Lord
11:00pm – Shema
12:00mn – Angelus, The Lord’s Prayer, and Psalm 91
12:15am – SIGNING OFF

SUNDAYS

Katuwang Mornings:

5:00am – Kapahayagan Music Videos
6:00am – Angelus, The Lord’s Prayer, and Psalm 91
6:15am – The Word Exposed
7:00am – Sunday Community Mass
8:00am – Katuwang Fun Machine Block
¤ Princess Sarah
¤ Twins of Destiny
9:00am – AlmuSalita by Fr. Luciano Felloni
9:10am – RYflections
9:30am – Men of Light
10:30am – JMM Covers
11:00am – Tastetimonies

Afternoon Shines:

12:00nn – Angelus, The Lord’s Prayer, and Psalm 91
12:15pm – Preaching the Living Word of the Lord
1:00pm – Power to Unite with Elvira
1:30pm – Katuwang Movie Greats
3:30pm – YES Saturday Jam (Replay)
4:30pm – Katortang Rael

Primetime Nights:

5:00pm – Kapahayagan News Ngayon Linggo
6:00pm – El Shaddai Playback (Replay of Saturday Live Gawain)
11:00pm – Gabay Nilay with Bro. Bryan De Quiroz
12:00mn – Angelus, The Lord’s Prayer, and Psalm 91
12:15am – SIGNING OFF

Message of Thanks for 36 Years God has Given to Me

On October 26, 2019, I will be thirty-six (36) years of age. For thirty-six (36) unstoppable years God has been given to me since I was born here on earth (October 26, 1983, at exactly 9:00pm at Lower Bicutan, Taguig, Metro Manila, now Taguig City). First, I thank God El Shaddai, the Sufficient One and the God who is more than enough, through Jesus Christ, His one and only Son our Lord and Savior, and the Holy Spirit for His unstoppable gifts given to me at all times. Second, I wish to thank God for the good parents who continuously remind me and teach me about the message of truth. Third, I wish to thank God for my grandparents in Quezon province who has now in the hands of God. Fourth, I wish to thank God for my brothers and sisters (Reynante, Reynaldo, Maryzza, Rexjonas, Rex Joshua, Mary Ruth, and Rex David) and in-laws (Sally, and, now, Lilibeth) for keeping praying for me and for the mission God has given to me. Fifth, I wish to thank God for my friends – either in elementary, high school, and even college – as well as on cyber space for continuously blessed through my sharing God’s word. Sixth, I wish to thank God for the El Shaddai DWXI-PPFI Movement headed by its servant leader, Bro. Mike Z. Velarde, for giving me the opportunity to become preacher in my place under Diocese of Pasig. Seventh, I wish to thank God for Kapahayagan TV Channel via YouTube channel and Facebook Page and several pages where I must be a Cyber Evangelizer as well as on Facebook Groups. Eighth, I wish to thank God for the clergy of the Catholic Church. And finally, ninth, I wish to thank God for the El Shaddai PFCC-GMA-TAPATPA for giving to me this opportunity to be part of it. And to all of you who browse this post on social media, may God spontaneously bless and keep you all. Thank you and God bless.

Sunday Gospel Reflection Topic

Gospel: Luke 18:1-8
Topic: Lesson-learn from the Life of Widow
Ang Aral mula sa Buhay ng Babaeng Balo

Introduction: Sa Ebanghelyong atin pong nasumpungan, ginagamit ng Panginoong Hesu-Kristo ang isang talinghaga upang tayo po ay turuang manalangin at huwag manghinawa (Lucas 18:1). Inilarawan ni Hesus sa talinghaga ang isang babaeng balo na punta nang punta sa isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang iginagalang ninuman, upang igawad ang katarungan. Sa una, ayaw niyang pagbigyan, subalit napaisip siya at dahil sa pangungulit ng babaeng balo ay ginawaran na niya ang katarungan.
I – We have Three P’s we must learn from the Life of the Widow
– Mayroon tayong Tatlong P na matutunan natin mula sa Buhay ng Babaeng Balo
1. Persistence
– Pagmamapilit
a.) Isang halimbawa ang babaeng balo na pilit tugunan ng hukom ang pangangailangan niya upang kamtin ang katarungan.
b.) Hinahamon tayo ng Panginoon na tayo ay magpatuloy sa mga pakiusap natin.
c.) Maging kagaya tayo ng babaeng balo sa isang hangaring matatag bagamat hindi binigyang pansin ng hukom sa una.
2. Perseverance
– Pagtitiyaga o Pagkamasigasig
a.) Matiyaga pa ring umaasa ang babaeng balo na diringgin ng hukom ang kanyang hinaing.
b.) Sinisiguro ng Panginoon sa atin na kung walang takot sa Diyos at hindi makatarungan, diringgin at diringgin ang hinaing ng mga nawalan ng pag-asa.
3. Providence
– Tulong at Awa ng Diyos
a.) Isinasalarawan ng talinghaga ang isang likas na katangian ng Panginoon na lubos na kaibahan sa lider ng sanlibutang ito.
b.) Ang lahat ng pagsisikap natin ay maaring mawala kung hindi Niya dinggin ang ating kahilingan.
c.) Subalit ang Kanyang pagkabukas palad ay hindi maaaring maging kalabisan.

Challenge: Sa ating buhay pananampalataya at espiritwal

1. Kung ang isang hukom na masama ang ugali subalit pinagbigyan din ang kahilingan ng babaeng balo, tayo pa kaya pagbibigyan ng Diyos ang ating mga mithiin.
2. Sa atin pong natunghayang Ebanghelyo, binigyan tayo ng Panginoong Hesus ng isang tip upang manalangin lagi at huwag manghinawa
a.) Ipinababatid ng Panginoong Hesus na huwag hihinto sa pananalangin
b.) Manalig tayo sa Kanya upang ang ating mga hinaing ay Kanyang diringgin

Conclusion: Tandaan po natin ang Aral mula sa Babaeng Balo:
1. Pagmamapilit
2. Pagtitiyaga
3. Tulong at Awa ng Diyos

Philippine Television Goes Sixty-five (65) Years and Beyond

And since the Philippine television broadcast industry was born in 1953, marami na ang nakasaksi sa mundo ng telebisyon. Saan nga ba ito nagsimula?

Taong 1946, isang dayuhang electronics engineer ang nagbukas ng broadcast media network sa bansa, si G. James Lindenberg, ang nagtatag ng Bolinao Electronics Corporation na siyang nagsimula sa radyo pa lang. At noong mga 1950s, sa tulong ni Atty. Antonio Quirino, itinatag ang Alto Broadcasting System, Inc. (ABS). At noong Oktubre 23, 1953, bumulaga na ang kauna-unahang pagbubukas ng telebisyon sa himpapawid sa pamamagitan ng isang Live Grand Party sa bahay ng mga Quirino na sinundan ng apat na oras na mga palabas sa DZAQ-TV Channel 3 mula alas-6:00 hanggang alas-10:00 ng Gabi. At noong 1957, itinatag ng mga Lopez ang Chronicle Broadcasting Network, Inc. (CBN) at ibinenta ang pasilidad ng ABS 3 at pinag-isa ng mga Lopez sa iisang kumpanya at naging ABS-CBN.

Taong 1960s, sunud-sunod na ang nagsusulputang mga istasyon ng telebisyon sa bansa. Una rito ang Associated Broadcasting Corporation (DZTM-TV Channel 5), Republic Broadcasting System, Inc. na kalaunan ay naging GMA Network, Inc. (DZBB-TV Channel 7), Kanlaon Broadcasting System, Inc. na ngayo’y Radio Philippines Network, Inc. (DZKB-TV Channel 9), Inter-island Broadcasting Corporation na ngayo’y Intercontinental Broadcasting Corporation (DZTV-TV Channel 13), at Metropolitan Broadcasting Corporation (DZRH-TV Channel 11). Taong 1967, naging full color ang telebisyon upang mapaganda ang panonood. Noong 1972, nang magdeklara si Dating Pangulong Marcos ng Batas Militar sa bansa, ilan sa mga himpilan ng radyo at telebisyon ang tuluyang nagsara sa himpapawid. At noong 1973, ang compound ng ABS-CBN ay ginamit noon ng gobyerno at naging Government Television o GTV (DWGT-TV Channel 4). At nung taon ding iyon, ang Channel 2 ay hawak ng Marcos crony at itinatag ang Banahaw Broadcasting Corporation na may callsign na DWWX-TV Channel 2 hanggang sa nagbalik ang ABS-CBN ilang buwan matapos ang EDSA People Power Revolution noong 1986. At inilunsad muli ang ABS-CBN noong 1987. At buhat noon ang Channel 4 ay naging People’s Television, at noong 1991, sinubukan ng MBC na buhayin ang Channel 11 sa pamamagitan ng test broadcast, subalit hindi pinagbigyan ng NTC. Ang ABC 5 na ngayo’y TV5 Network na may callsign na DWET-TV ay nagbalik noong 1992. At noong 1992, nagkaroon naman ng UHF television stations ang Pilipinas katulad ng SBN 21, Studio 23, Citynet 27, RJTV 29, CTV 31, NBC 41, at iba pang himpilan. Taong 1998, inilunsad naman ang ZOE TV 11, subalit nag-off-the-air matapos ang labing-apat na taong pagba-bloctime nila sa GMA noong Hunyo 3, 2019. Sa kasalukuyan, may ilang himpilan ng telebisyon sa VHF ang naka-broadcast sa Digital Terrestrial Television (DTT) na nasa UHF channels 14 to 20. Ang GMA ay nasa Channel 15 (479.143 MHz), habang ang ABS-CBN ay ginagamit sa Channel 16 (485.143 MHz) bilang secondary channel, at ang Radio Philippines Network naman ay nasa Channel 19 (503.143 MHz) at kasalukuyang ipinapalabas bilang CNN Philippines. Taong 2017, ilang taon matapos ang pagsisimula ng pakikipagtulungan ng Pilipinas at Japan para sa digitalization, inilunsad ang pormal na paglilipat mula analog patungong digital sa bansa. Unang himpilang naglipat sa digital ay ang Light TV Channel 33 (DZOZ-DTV), sumunod ang RJTV 29 (DZRJ-DTV), pangatlo ang Net 25 (DZEC-TV), Hope Channel Philippines 45 (DWVN-TV), at ang SBN 21 (DWCP-DTV) na kasalukuyang naka-broadcast bilang ETC ng Solar Entertainment nitong Setyembre 12, 2019. Ang ilang istasyon na nag-test sa digital ay ang ABS-CBN 43 (647.143 MHz) kung saan ay napapanood ang Cinemo, Yey, DZMM TeleRadyo, at KBO, habang ang IBC ay nasa Channel 26 (545.143 MHz), BEAM Channel 32 (581.143 MHz), UNTV 38 (617.143 MHz), SMNI 40 (629.143 MHz), PTV 42 (641.142 MHz), CEBSI-EBC 49 (683.143 MHz), at TV5 Channel 51 (695.143 MHz). May ilan ang may mga sub-channels gaya ng Oras Ng Himala Channel via Channel 29.02 (563.143 MHz) at marami pang iba.

Nawa po sa pagdating ng 2023, mas malinaw ang panonood ng telebisyon sa pamamagitan ng digital television broadcast.

LIST OF TELEVISION BROADCAST STATIONS IN METRO AND MEGA MANILA (As of October 1, 2019)

THE LATEST TELEVISION BROADCAST STATIONS IN METRO AND MEGA MANILA (As of October 1, 2019)

ANALOG CHANNELS:

Channel 2 (DWWX-TV) – ABS-CBN 2 – ABS-CBN Corporation
Channel 4 (DWGT-TV) – PTV 4 – People’s Television Network, Inc.
Channel 5 (DWET-TV) – 5 – TV5 Network, Inc.
Channel 7 (DZBB-TV) – GMA 7 – GMA Network, Inc.
Channel 9 (DZKB-TV) – RPN 9/CNN Philippines – Radio Philippines Network, Inc. & Nine Media Corporation
Channel 13 (DZTV-TV) – IBC 13 – Intercontinental Broadcasting Corporation
Channel 23 (DWAC-TV) – ABS-CBN S+A 23 – ABS-CBN Corporation
Channel 27 (DWDB-TV) – GMA News TV 27 – Citynet Network Productions and Marketing, Inc.
Channel 31 (DWKC-TV) – Pop Life Lite – Broadcast Enterprises and Affiliated Media, Inc.
Channel 37 (DWAO-TV) – UNTV – Progressive Broadcasting Corporation
Channel 39 (DWAQ-TV) – SMNI 39 – Swara Sug Media Corporation
Channel 41 (DWNB-TV) – 5 Plus 41 – Nation Broadcasting Corporation and TV5 Network, Inc.
Channel 48 (DZCE-TV) – INC TV 48 – Christian Era Broadcasting Service International, Inc.

INACTIVE/DEFUNCT CHANNELS:

Channel 11 (DZOE-TV) – ZOE TV 11 – ZOE Broadcasting Network, Inc.
Channel 21 (DWCP-TV) – SBN 21/ETC – Southern Broadcasting Network, Inc. & Solar Entertainment Corporation (Currently on DTT)
Channel 25 (DZEC-TV) – Net 25 – Eagle Broadcasting Corporation (Currently on DTT Channel 49)
Channel 29 (DZRJ-TV) – RJTV 29 – Rajah Broadcasting Network, Inc. (Currently on DTT)
Channel 33 (DZOZ-TV) – Light TV 33 – ZOE Broadcasting Network, Inc. (Currently on DTT)
Channel 35 (DWDE-TV) – DBS TV 35 – Delta Broadcasting System, Inc. (Soon on Digital TV)
Channel 43 (DWBM-TV) – Mareco TV 43 – Mareco Broadcasting Network, Inc. (Now under Amcara Broadcasting Network, Inc.)(Currently on DTT)
Channel 45 (DWVN-TV) – Hope Channel Philippines TV 45 – Gateway UHF TV Broadcasting, Inc. (Currently on DTT)
Channel 47 (DWTE-TV) – ABC 47 – Associated Broadcasting Company (Now occupied by Interactive Broadcast Media, Inc.)
Channel 51 (PA) – GV 51 – Mediascape, Inc. (Formerly broadcasting Good TV in 2011 and TV5 Mirror Fed)(Currently on DTT)
Channel 68 (DWBC-TV) – Intervision 68 – Byers Communications, Inc.

DIGITAL CHANNELS:

Channel 15 (479.143 MHz) (DZBB-TV)
07.01 – GMA
07.02 – GMA News TV
07.03 – GMA 1seg

Channel 16 (485.143 MHz) (Unconfirmed Callsign)
02.01 – Knowledge Channel
02.02 – O Shopping
02.03 – Asianovela Channel
02.04 – Movie Central
02.05 – Jeepney TV
02.06 – Myx
02.31 – Asianovela 1seg

Channel 18 (497.143 MHz) (Unconfirmed Callsign)
05.01 – 5
05.02 – 5 Plus
05.03 – 5 Test Broadcast
05.35 – 5 1seg

Channel 19 (503.143 MHz) (DZKB-TV)
19.01 – CNN Philippines HD
19.31 – CNN Philippines HD 1seg

Channel 21 (515.143 MHz) (DWCP-DTV)
21.01 – ETC
21.02 – Shop TV
21.03 – Reserved
21.04 – Reserved
21.05 – Reserved
21.06 – Reserved
21.07 – Reserved

Channel 26 (545.143 MHz) (DZTV-TV)
13.01 – IBC 13

Channel 29 (563.143 MHz) (DZRJ-DTV)
29.01 – RJ DigiTV
29.02 – Oras ng Himala Channel
29.03 – DZRJ Radiovision
29.04 – Rock of Manila TV

Channel 30 (569.143 MHz) (Unconfirmed Callsign)
30.01 – Reserved
30.02 – Reserved
30.03 – Reserved
30.04 – Reserved
30.05 – Reserved
30.06 – Reserved
30.07 – Reserved

Channel 32 (581.143 MHz) (DWKC-TV)
32.01 – Pop Life TV
32.02 – BEAM SD-2 (Reserved)
32.03 – TV Shop on BEAM
32.04 – BEAM SD-4 (Black Screen)
32.05 – Island Living on BEAM
32.06 – Life TV on BEAM
32.07 – Pop Life Lite (Main Fed of BEAM TV 31)
32.08 – Inquirer 990 TV on BEAM
32.31 – BEAM 1seg

Channel 33 (587.143 MHz) (DZOZ-DTV)
33.01 – Light TV
33.02 – Light TV SD 1
33.03 – Light TV SD 2
33.31 – Light TV 1seg

Channel 38 (617.143 MHz) (DWAO-TV)
55.01 – UNTV
55.02 – STV (Social Television)
55.03 – Truth Channel
55.04 – UNTV Reserve
55.31 – UNTV 1seg

Channel 40 (629.143 MHz) (DWAQ-TV)
40.34 – SMNI
40.35 – SNC HD (SMNI News Channel)
40.36 – SNC SD (SMNI News Channel)
40.64 – SNC 1seg

Channel 42 (641.143 MHz) (DWGT-TV)
04.01 – PTV HD
04.02 – PCOO
04.03 – Salaam TV/Lumad TV
04.04 – PTV SD 1
04.05 – PTV SD 2
04 06 – PTV 1seg

Channel 43 (647.143 MHz) (DWWX-TV)
01.01 – ABS-CBN
01.02 – ABS-CBN S+A
01.03 – Cinemo
01.04 – Yey!
01.05 – DZMM TeleRadyo
01.06 – KBO
01.31 – ABS-CBN 1seg

Channel 44 (653.143 MHz) (DWVN-TV)
44.01 – Hope Channel Philippines
44.02 – 3ABN (Black Screen)
44.03 – Hope Channel International
44.04 – One Media Network (Black Screen)
44.31 – Hope Channel Philippines 1seg

Channel 49 (683.143 MHz) (DZCE-TV)
25.01 – INC TV HD
25.02 – Net 25 HD
25.03 – INC TV SD

Channel 51 (695.143 MHz) (DWET-TV)
05.01 – 5
05.02 – 5 Plus
05.03 – 5 Test Broadcast
05.35 – 5 1seg

Ondoy Tradegy @ 10: Our Lesson-learned

Sampung taon na ang nakakaraan buhat nang manalasa sa Metro Manila at ilang mga karatig-lugar ang Bagyong Ondoy noong Setyembre 26, 2009. Kay laking bangungot sa mga kababayan ang kanilang sinapit.

Naalala ko tuloy ang nangyari nang pauwi na ako galing Amvel, nananghalian muna ako sa McDonald’s Kabihasnan at may kasamang meryenda. Halos wala nang masakyang jeep na biyaheng Sucat Tawid. Kaya nilakad ko na pati tubig-baha na abot hanggang hita ang nadaanan ko. Kaya labis akong nag-alala sa pag-antala. Kaya nga dinaanan ko ang SM Sucat Building B. Kaya naantala ang biyahe nang ilang oras kaya pagsakay ko ng jeep biyaheng Sucat-Tawid, nakahinto, naghahanap ng madadaanan. Kaya naidlip ako ng tulog at halos inumaga na ng Linggo, Setyembre 27. Kaya habang nag-alala ako sa naging pag-antala ay waring bumulong sa akin ang Diyos, “Kay liit ng iyong pananampalataya. Bakit di mo hintaying humupa ang baha? Di mo ba alam na puwede ka pang maghintay ng hatinggabi o madaling-araw at huhupa na ang tubig baha na nanalasa sa Kalakhang Maynila? Huwag kang mawalan ng pag-asa, Anak, marami pang pagkakataon!” Kaya hinayaan ko nang maghintay hanggang sa tuluyang humupa. At maluwalhati na akong nakabiyahe sa halip na ang baba ay sa Sucat Tatawid ay sa Highway ako binaba. Kaya naglakad at tumawid ako at sumakay na lamang ako ng jeep patungong Bicutan, then, nag-tricycle na ako patungong Barangay Street. Nang makababa na ako, nakarating na ako nang maluwalhati sa aming bahay. Doorbell po ako nang doorbell wala pang tumugon. Kaya umupo ako nang ilang oras, then, pagsapit ng alas-3:00 ng Madaling-araw, binuksan ako ng lola ko ng pinto at nakapasok ako, naghapunan ako nang madaling-araw, then, tiningnan ko pa kung may palabas pa ang telebisyon. Then, umakyat ako ng kuwarto ko sa rooftop, nagbihis, at natulog. Then the next morning, biglang nag-doorbell, then, binuksan ko sina papa at Joshua, kapatid ko kay Mama Luisa. Then, balik tulog ako, tapos, after few hours bumangon. At tiningnan ko ang paligid sa panulukan ng Gen. Santos at kalye ng Quezon. Halos giba na ang pader na nakakunekta sa Camp Bagong Diwa dahil sa baha.

Ano ang aral sa ating lahat, Bayan ng Diyos? Bago maging huli ang lahat, magsisi na ang bawat isa sa atin sa lahat ng ating mga pagkukulang at mga pagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. At isipin po natin ang mga Salitang ipinapahayag ng Diyos.

Tandaan po nating lahat: BAYAN NG DIYOS, MARAMI PANG PAGKAKATAON!